historiska platser

Allt är inte synbart en del behöver berättas

Världens längsta runtext med sina 800 runor är också Sveriges äldsta längsta skrift och finns ristad på den märkliga runstenen i Rök. Tolkningen av Rökstenens text är fortfarande aktuell och förbryllar forskare än idag.

För att säkra tillgången på bra timmer åt den svenska flottan lät kronan på 1830-talet anlägga en stor ekplantage på Visingsö. Fram mot mitten av 1800-talet hade man planterat cirka 300 000 ekar varav många finns kvar än idag och upptar en areal på cirka 360 ha.

Flera slott runt Vättern är idag ruiner som Näs och Visingsborg på Visingsö eller Brahehus och Brahälla. Men flera är öppna för boende och visningar som: Hellidens slott, med milsvid utsikt över Tidaholm. Stjärnsunds Slott söder om Askersund. Charlottenborgs Slott i Motala. Vadstena Slott och Västanå Slott, Gränna.

Om Stockholm faller så finns reservhuvudstaden vid Vättern. Karlsborgs Fästning är ett av norra Europas största byggnadsverk och är huvudsakligen uppförd i kalksten från Omberg. Med plats för bland annat riksdag, regering, valutareserv och kungahus vid krig eller annan fara. 

Avrättningen av rånaren Jonas Falk ägde rum vid Svedmon år 1855, platsen är än idag utmärkt med stenar och ett järnkors. Graven är oftast smyckad med blommor. Hur blommorna kommer dit kan ingen med säkerhet säga. Falks grav är än idag ett mysterium.

Slätten & Vättern- cykelpaket

Svensk natur när den är som bäst

Boren runt- cykelpaket

En 5 mil lång tur genom östgötskt slättlandskap. 

MTB Omberg- hel eller halvdag

Hyr en MTB guide för bara er. Nybörjare som erfaren. Vi visar de bästa stigarna på Omberg.

Vi är stolta över vår historia och berättar gärna om den!


det är hälsosamt vid vättern

våran viktigaste dricksvattenkälla

Vättern är idag en av Sveriges viktigaste dricksvattenkällor. Den fina och hälsosamma vattenkvaliteten upptäcktes tidigt och Nordens äldsta hälsobrunn som fortfarande är i bruk grundades 1678, brunnsmiljön i Medevi mellan Askersund och Motala, är unik.

Aktiebolaget Hjo Vattenkuranstalt bildades i december 1876 av flera hjobor. Längs med Vättern, står trävillorna på rad och minner om de svunna tider då gästerna besökte badanstalten för att kurera sina krämpor. De fina badhytterna finns fortfarande kvar vid Hjos strand.

vi vill att du ska upptäcka själv

allt kan inte kläs i ord det måste upplevas

Res långsamt, känn in platsen och låt den tala till dig. Vi som bor här har våra alldeles egna guldkorn för återhämtning och rekreation. Vi vill att du på egen hand upptäcker de här platserna. Lyssnar till rösterna av dem som bott här, brukat jorden och älskat platsen. 

I det gamla kulturlandskapet Östra Vätternbranterna kan du få göra precis det. Här vårdar vi ömt det landskap som växt fram under lång tid och som gör landskapet alldeles unikt.