Vättern förenar landskapen runt sjön och har en rik historia

Kultur & Historia

Vår landskap runt Vättern har så mycket att berätta. Platser, personer som lever och har levt präglar livet runt sjön än idag. Här presenterar vi ett axplock av vår rika bygd, lär känna oss lite mer under Berättelse & Möten.