hållbarhetsarbete

vi vill utvecka vår plats för framtidens generationer

Vätterns betydelse är helt avgörande för de som lever i området eller kommer hit som besökare.

Vi vill bidra till att upplevelserna som vår bygd bjuder på blir så bra som möjligt för er som möts här idag – och för de som ska mötas här i framtiden.

Därför delar vi här med oss av vad vi gör och vad ni kan göra, för att vi tillsammans ska fortsätta utveckla livet runt Vättern som en plats vi vill bo på och besöka även i framtiden.