nätverket Runt Vättern

Vårt Nätverk

samarbetet Runt Vättern

Samarbetet runt sjön går långt tillbaka   

Sedan 1 september 2021 drivs hemsidan, tidningen och projektledningen för nätverket av Åse Wännerstam. Hon har en lång erfarenhet av projektledning och har varit verksam inom besöksnäringen och nätverket sedan 2010. 

2022 fyllde nätverket 25 år. Men arbetet att samarbeta över länsgränserna, för att locka fler besökare till de natursköna områdena runt Vättern är egentligen mycket äldre än det. Redan under första halvan av 1900-talet, kring tiden när Sverige stod värd för sommar-OS 1912, samlades fyra landshövdingar i Jönköping för att diskutera ett samarbete. Dessa regionsöverhuvuden var en aning före sin tid, men syftet var gott och det skulle visa sig att idén var rätt. Det tog närmare 80 år innan ett organiserat samarbete kom till stånd. 1997 startade 10 kommuner runt Vättern ett nytt projekt med stöd från fyra länsstyrelser och Sparbanksstiftelsen Alfa. 

Under åren 2009-2013 Fortsatte samarbetet i projektform under namnet Kräftriket. Här växte destinationstankarna och det befintliga nätverket med alla kommunerna runt sjön, en hemsida togs fram och tidningen fortsatte att utvecklas med redaktionsråd där kommuner, entreprenörer och organisationer deltog. Det är resultatet av dessa projekt vi nu förvaltar.

Samarbetspartners