Sjökort 122:5, 6, 121 spec: 58° 32,0
N 15° 02,3 E

Gästhamnsanläggning med flytbryggor.
Gästplatser: 65 st
Förtöjning: Bom samt långsides
vid stenkaj.
Värd: Göta Kanalbolag 0141-20 20 50
Sevärt: Motormuseum, gamla Motala Verkstad, Charlottenborgs slott, Sveriges Rundradiomuseum.
Motala 0141-10 12 05
Motala hamn