Karlsborg

Göta kanalbolags hamn. Hamndjup 1-3 m
Sjökort 122:6, 7, 8, 121 spec: 58° 32,5 N 14° 30,2 E

Väster om kanalbron på södra sidan.
Gästplatser: 30 + 15 st. Avgift: Ja.
Kanalbolagets platser (15st) ingår för
båt som löst hel Göta Kanal biljett el.
Sjö till Sjöbiljett. Förtöjning: Ankare,
boj, långsides. Värd: Carlborgs SS
0505-447 59 kl 19-21, Göta Kanal-
bolag 0501-512 01. Sevärt: Karlsborgs
fästning och museum 2 km,
badstrand, bangolf, golf, cykeluthyrning.