Jönköping

Besvärande vind N-W
Sjökort 121: 57° 47 N 14° 10 E

Ny hamn. 160 m lång kaj utmed yttre hamnpiren.
Gästplatser: 20 st. Förtöjning: Långsides.
Avgift: Ja
Ägare: finns ej. Ägare är Tekniska
Kontoret 036-10 52 23
Sevärt: Tändsticksområdet 500 m,
med Radio- och teknikmuséet,
Tändsticksmuséet, Teatern samt
Kulturhuset. Länsmuséet 600 m.
Stadspark med friluftsmuseum.