Gränna hamn

Hamndjup 4 m Besvärande vind W
Sjökort 121 m. spec: 24 58° 01,8 N 14° 27,4 E

I hamnen på västra sidan av betongpontonen.
Gästplatser: 8 st
Förtöjning: Bom.
Avgift: Ja
Värd: Finns ej. Ägare är Tekniska
kontoret 036-10 52 23
Sevärt: Polkagristillverkning, Grenna
Museum och samhällsservice 1 km,
Nytt hamnområde med mat och
aktiviteter.