Konstrunda med växtvärk

De senaste tre åren har Södra Vätterbygdens konstrunda haft växtvärk med en snabbt expanderande organisation. Nu börjar arbetet falla på plats och den välbehövliga muskelvilan med en uppbyggd struktur har satt konstrundan på kartan.

2017 års arbetsgrupp. Från vänster: Natasha Nichols, Elisabeth Glandberger, Sara Magnusson, Jenny Söderlund, Björn Skallström, Martina Trygg, Anders Andersson, Mattias Hattimas Mogensen, Marie Hertzberg, Sören Nordenström och Vera Zherdev.

 

– Det känns underbart att vi nu tredje året i rad kan arrangera konstrundan, säger Vera Zherdev, sekreterare för Södra Vätterbygdens konstrunda. Intresset är stort och veckan innan anmälningstiden gått ut var vi fulltecknade med ett gäng reserver på kö. Många konstnärer återkommer från tidigare år, berättar Vera Zherdev, men det tillkommer också en hel del nya. De flesta utställarna är lokala konstnärer och konsthantverkare, men vi har också hitresta från stora delar av landet. Målet har hela tiden varit att engagera det lokala konstlivet för att visa på den mångfald som finns. Upptagningsområdet är stort och det blir svårt för besökarna att se allt. Tanken är att man får sålla och besöka olika delar av konstrundan från år till år. Samlingsutställningen, foldern och appen ska ge en överblick för besökarna att skapa sin egen rutt.
– Konstrundan är konstnärsdriven och vi arbetar alla ideellt, berättar Vera Zherdev. Vi som varit med från starten har haft sikte på en konstrunda som är öppen för alla. Därför är bredden stor där amatörer och professionella konstnärer och konsthantverkare samsas om besökarnas uppmärksamhet. En variation i vilka material man arbetar med och i dess uttryck är också en viktig del för upplevelsen och därför har vi inga restriktioner på hur stora eller små verk man visar på samlingsutställningen. Detta är något besökarna verkligen har uppskattat.