Habo – träkatedralens hemort

Adress

Jönköpingsvägen 2 och 10 D
566 31 Habo

Telefon: 036 442 81 11

E-post: turistinfo@habokommun.se

Hemsida: upplev.habokommun.se

Välkommen till Habo

Den måleriska träkatedralen (vid Vättern) – så kallas den byggnad som många också känner som Habo kyrka. En magnifik träkyrka från 1700-talet som smyckats med målningar ur katekesen och med en rödfärgad dopfunt från 1200-talet.

När du besöker Habo kyrka slås du kanske av att den ligger så avsides från samhället. När kyrkan byggdes låg den strategiskt mitt i centrum och inte mindre än sju vägar ledde dit.

När sedan järnvägen kom drogs emellertid den fem kilometer från kyrkan och det samhälle som är Habo idag hamnade således där. Ett besök vid kyrkan är dock väl värt den lilla omvägen och är i sig en av de stora reseanledningarna till Habo. Kyrkan används till ett stort antal dop, begravningar, mässor och bröllop och varje år kommer dessutom runt 25 000 nyfikna besökare hit för att både beundra målningarna och lära sig mer om kyrkans historia.

Inne i kyrkan finns katekesen uppmålad med tio Guds bud och även några av de heliga sakramenten såsom nattvarden och välsignelsen. Att omsätta katekesen i målningar var antagligen kyrkoherdens idé för att hjälpa församlingen att minnas dess innehåll. En rundtur i kyrkan ger en beundran för de konstnärer som uppfört målningarna och dess unikitet i att täcka både väggar och tak eftersom det på den tiden var brukligt att enbart dekorera tak och valv.

Som ingressen antyder finns också en rödfärgad dopfunt med många år på nacken. Den är gjord i sandsten och är av modell större, detta för att barnen på den tiden sänktes ned i vattnet med hela sin kropp. När kyrkan renoverades i början av 1900-talet flyttades dopfunten undan och föll sedan i glömska. I inventeringen stod den beskriven som ”en mortel att blanda rödfärg i”. Härifrån kommer alltså de spår av rödfärg som vi kan se än idag. Dopfunten togs i bruk igen under 1950-talet.

Kyrkan har ett vackert kyrktorn men saknar klockor, det är en ren prydnad. Klockstapeln som byggdes 1760 har däremot 3 klockor som hörs klämta runtom i bygden.

På sommaren är Habo kyrka vägkyrka och håller då öppet dagligen och erbjuder även fika till dig som besökare.

Vem lägger blommor vid Falks grav?

I en karg skog där tallarna står höga och ljungen breder ut sig står ett järnkors märkt med FALK – 1855. Och här finns, så gott som alltid, färska blommor.

Mysteriet med Falks grav har fascinerat många under lång tid. Varför har en postrånare som dömdes till döden blivit så ihågkommen?

Jonas Johansson Falk föddes den 4 mars 1828 i Habo socken som på den tiden tillhörde Skaraborgs län. Den 22 augusti 1854 rånade han, tillsammans med sin styvfar Anders Frid, postdiligensen i en grannsocken. Postiljonen A M Nilssén, som tillsammans med drängen Sven Larsson befann sig ombord på diligensen, avled senare av sina skador på Jönköpings lasarett.

Slut på livets glada dagar

Rånarna som tagit bytet med sig till Stockholm för att leva livets glada dagar, anhölls kvickt, ställdes inför rätta och dömdes till döden vid tinget i Slättäng. Frid fick efter nådeansökan sitt straff omvandlat till livstids straffarbete medan Falk avrättades. Falk var den siste att avrättas i Habo socken.

Det finns många sägner kring Falks grav och de märkligheter som sker där och den som gäckar allra mest är de färska blommor som under sommarhalvåret alltid återfinns invid graven.

Vem som lägger dit dem? Det är ingen som vet.

Falks grav kom att uppmärksammas särskilt i programmet ”Det hände här” under ledning av Anders Lundin och efter programmet döptes rondellen i Habo centrum till Falks rondell.

Vill du besöka Falks grav så hittar du vägbeskrivning på upplev.habokommun.se

Tre måsten i och runt Habo:

Vandra. Habo omges av en mängd vandringsleder som både tar dig nära Vättern och genom lummiga skogar.

Fiska. Sjöarna uppe på Hökensås erbjuder fiske för såväl barnfamiljen och den erfarna sportfiskaren. Även Vätterns klara vatten lämpar sig bra för fiske.

Shoppa. I centrum såväl som på landsbygden hittar du ett brett utbud av butiker med personlig service.

Skicka mail till oss