Forsviks bruk en kulturhistorisk pärla

Under de årliga Forsviksdagarna brukar området vimla av besökare. Bruksmiljön är numera klassad som byggnadsminne och besöks årligen av cirka 30 000 personer.

Den lilla orten Forsvik i Karlsborgs kommun nära Göta kanal är en natur- och kulturhistorisk pärla. Här finns Sveriges äldsta kända industriella plats – Forsviks bruk med en samlad bruksmiljö såsom den såg ut i början av 1900-talet. Idag klassad som byggnadsminne, med runt 30 000 besökare årligen. Här arbetar Maria Lindevall sedan 2000 som receptionist, guide och med utställningsverksamhet. Maria berättar hur hela Forsvik lever upp på sommaren.
– Det är helheten i den vackra miljön, där vi genom en rad aktiviteter och evenemang både vill levandegöra historien och ge besökarna trevliga upplevelser. Bruket lades ner 1977 och byggnaderna började förfalla, men i början av 1980-talet insåg man värdet av miljön och startade stora renoveringsarbeten. Totalt är det tolv renoverade byggnader som visar både produktion och hur man levde i samhället kring bruket och boendemiljön med arbetarbostäder.
– Tidigare har det mest varit fokus på den tekniska processen, men i samband med 600-årsjubileet 2010 och sedan i utställningen ”Kvinnornas berättelser” har vi valt att lyfta fram kvinnorna och deras betydelse som varit bortglömd. Det fanns många kvinnliga brukspatroner som verkade i det dolda. Här var det Elisabet Cronström som styrde bruket i 40 år. Hon var målmedveten, rik och änka, vilket på den tiden var förutsättningen. Nytt för i år är utställningen av det stora järngjuteriet. Den visar alla aspekter av arbetet i ett gjuteri från arbetsmiljön till gjutprocessen, avslutar Maria Lindevall.