Fiske runt Vättern

Coronaåret 2020 var ett speciellt år men många fann sin rekreation i naturupplevelser. Familjer över generationer kunde umgås på ett säkert sätt i naturen och att fiska blev en sysselsättning som allt fler kom att prova på. Det man måste tänka på är att ta reda på om det krävs ett fiskekort för att få fiska i ett vatten.

De allra flesta sjöar och vattendrag ägs av någon och det är inte självklart att det är tillåtet att fiska, men många vattenägare upplåter sina sjöar genom att sälja fiskekort och runt Vättern finns goda förutsättningar att kunna köpa fiskekort och kunna komma ut på fisketur.

Att bedriva sportfiske i Vättern är fullt möjligt, men det är inte den lättaste sjön att fiska i från land, men ute på de fria vattenmassorna finns chans att komma i kontakt med både lax, öring och den fantastiska storrödingen. I hamnar runt sjön finns det ofta gott om abborre men man måste observera om det finns lokala regler som förbjuder fiske från vissa platser, annars är handredskapsfisket fritt i Vättern från land. Att själv ge sig ut för att fiska från båt på sjön kräver ordentlig sjövana. Den lugnaste dagen kan snabbt förändras och situationen kan bli livsfarlig. Säkrast är därför att hyra en fiskeguide som med båt, utrustning och kunnande kan hjälpa till med att försöka komma i kontakt med den stora fisken ute i sjön.

Vill man hellre fiska i mindre insjöar finns många möjligheter via klubbar och sportfiskeområden som upplåter sina vatten genom fiskekortsförsäljning. Enklast är att hitta information på ifiske.se för att enkelt se vilka sjöar som finns i närheten, vilka regler som gäller, vad det finns för fisk i sjöarna samt möjligheten att köpa ett digitalt fiskekort. Här finns även kontaktuppgifter och telefonnummer om man inte har möjlighet att lösa fiskekort via digitala tjänster, eller om man har andra frågor som till exempel möjligheten att hyra båt.

Oftast är det vilda vatten med naturligt bestånd av abborre, gädda och flera olika arter vitfisk men det finns även möjlighet att fiska i anlagda sportfiskeområden med put and take-fiske. Mest känt är Hökensås Sportfiske med närmre 30-talet sjöar där man planterar ut regnbåge i sjöarna att fiska på. På Hökensås finns dessutom ett fiskecenter med personal och information om fisket i området.

I Tiveden finns också sjöar där regnbåge och öring planteras ut för sportfisketurism. På Tivedens aktivitet & äventyrcenter i Ösjönäs kommer man från 2021 att ha ett mindre fiskecenter som i viss utsträckning kommer att kunna ta emot gästers frågor och kunna hänvisa till fisket i Tiveden.

Känslan av att kunna tillaga sin egen fångst direkt vid sjön eller i köket efter hemkomst är en tillfredställelse. Bättre mat är svår att hitta och friskvårdseffekten av att kunna uppleva naturen vid en sjö är svårslagen. Passa på att ta ett varv runt Vättern och hitta ditt eget fiskeparadis. Allt finns där, bara att upptäcka.