Karlsborg

Göta kanalbolags hamn. la profundidad del puerto 1-3 m
Gráficas 122:6, 7, 8, 121 especulación: 58° 32,5 N ° 14 30,2 Y

Väster om kanalbron på södra sidan.
Ubicaciones de los huéspedes: 30 + 15 st. cuota: Y.
Kanalbolagets platser (15st) ingår för
båt som löst hel Göta Kanal biljett el.
Sjö till Sjöbiljett. amarradero: Ankare,
lucha, largo. anfitrión: Carlborgs SS
0505-447 59 pm 19-21, Göta Kanal-
bolag 0501-512 01. monumentos: Karlsborgs
fästning och museum 2 km,
badstrand, bangolf, golf, alquiler de bicicletas.