Åmmeberg

Tomteviken Hamndjup 3 m

Gráficas 121: 58° 51,7 N ° 14 59,7 Y

I Tomteviken vid gamla utlastningskajen.
Ubicaciones de los huéspedes: 5 piezas y las faltas temporales.
amarradero: lucha.
cuota: Frivillig avgift
anfitrión: Båtklubben Gullmar Andersson
0583-347 45
monumentos: Gammal bruksmiljö, lanthandelsmuseum, Katolsk kyrkogård 1 km, Golf, 18 agujero, tal como 1,2 km.

Enlace a las tablas de Eniro: http://kartor.eniro.se/m/neb5b