Åmmeberg

Tomteviken Hamndjup 3 m

Charts 121: 58° 51,7 N 14° 59,7 And

I Tomteviken vid gamla utlastningskajen.
Guest Locations: 5 st and temporary vacancies.
Mooring: Fight.
Fee: Frivillig avgift
Host: Båtklubben Gullmar Andersson
0583-347 45
Sights: Gammal bruksmiljö, lanthandelsmuseum, Katolsk kyrkogård 1 km, Golf, 18 hål, such as 1,2 km.

Link to Eniro charts: http://kartor.eniro.se/m/neb5b