Hästholmen – en charmig stad vid Vättern

hastholmen

Det är alltid en härlig upplevelse att få vara i Hästholmen tillsammans med många människor. Här trivs både bofasta och besökare. En blick i backspegeln.

En någorlunda skyddad vik, en av de få på Vätterns östra sida, gjorde att Hästholmen blev en populär landstigningsplats för vägfarare under 1100- och 1200-talen.

Sjövägen Hästholmen – Hjo var en bra förbindelse mellan östra och västra Sverige både för person- och lasttrafik.  Under 1300-talet var trafiken livlig och Hästholmen blomstrade.

På 1300-talet var Hästholmen en av fyra städer i Östergötland med eget stadssigill. Enligt handlingar från 1384, finns avtryck av ett sigill varpå det står ”Villa Hestolmiensis”, vilket skall kunna betyda stad eller fäste.

Från början fanns det ingen hamnanläggning så de större fartygen fick ankra på ”redden”. På 1850-talet kom den egentliga hamnbyggnaden till och hamnen fick då i princip den utformning som gäller än i dag.

 

Hästholmen är idag ett samhälle som utvecklas med ökat antal besökare som vill uppleva närheten till vatten men också den lilla ortens charm. Det viktigaste är att de som bor trivs och på det sättet får fler och fler besökare.

Under sommaren kommer många båtbesökare men många tar också landvägen för att se och uppleva livet i hamnen. Denna fantastikska sommar har också badplatsen haft mänga besökare som tack vare det sköna Vätternvattnet fått en ytterligare upplevelse av Vättern.

Hästholmen präglas av den lilla ortens charm och att olika intressen kan samverka på ett bra sätt. I hamnen har satsat mycket för båtfolket, ny pir, nya bryggor, servicebyggnad och kommande spolplatta för att kunna göra båtarna rena. Trollingverksamheten har ökat betydlit de senaste åren och för att bidra till en ökad sådan verksamhet så har båtrampen förbättrats, ett fiskrenshus är under byggnad. Sedan länge har Hästholmens fiskehamnsförening båthus i hamnen för de som fiskar i lite större skala. Hästholmen är också en känd plats för dykning och dykarutbildning och dykarna är ett viktigt inslag i hamnen. Alla dessa föreningar i hamnen gör att samarbete och samverkan utvecklas. Detta har vi tagit vara på när vi tillsammans arbetet med framtida planer. Satsningarna i hamnen har bidragit till fler besökare i hela Hästholmen vilket gjort att övriga näringsidkare satsat mer. Här finns företag som håller på dykning, kajakuthyrning och båtutflykter på Vättern. Det finns flera restauranger, glasskafé och blomsteraffär med andra trädgårdsartiklar och prydnadssaker. Liksom på många håll finns det även i Hästholmen loppis med många skiftande saker. För den som är intresserad av historia finns hällristningar och närheten till Omberg och Ellen Keys Strand. För den som är intresserade av sportaktiviteter finns alltifrån boule, minigolf, närhet till Omberg och en mycket bra golfbana vid Stora Lund.

Välkommen till ett spännande Hästholmen och vill du bo här året runt så planeras det för nya bostäder i hamnen!

 

Michael Cornell

Ordförande i Hästholmens Hamn & Magasin AB, ett bolag som startade 1856.

www.odeshog.se/hastholmenhamn